ចូលរួមជាមួយប្លុកKFM

ហ្វេសប៊ុកពត៌មានខ្មែរសិរី

VISITOR

Flag Counter

Total Pageviews

ព្រះពុទ្ធសាសនា

ព្រះមហា​បណ្ឌិត​ ហុក សាវណ្ណ​ 1 2
ព្រះតេជគុណ​ សាន សុជា 1 2

អានរឿងនិទាន

Powered by Blogger.
Wednesday, July 31, 2013

Khmers Have Proven Themselves worthy Descendants of Jayavarman 7 in this Election
By Vorackcheat
    
        Since the first day of the 2013 election campaign, Khmers all over the country have shown their courage and determination to demand social justice, true democracy, and true national sovereignty from Hanoi's domination; something we had never before witnessed in our modern history. During the election campaign, tens of thousands of people, especially, the youths bravely volunteered to help the Opposition’s (CNRP) campaign. During the Election Day as people lost their faith in the authorities as well as the NEC to guarantee free and fair election results for them, they actively participated in many different important roles such as that of ballot owners, election monitors, and fraud detectors that had all helped to ensure this election would be a historic event for the country.
  
       As we have already seen this election campaign marked a momentous turning point for our country that had never experienced this kind of election campaign in the past. Tens of thousands of people pouring into the streets voluntarily helped campaigning for the opposition (CNRP) party courageously even though the atmosphere was filled with intimidation from the ruling party. This is in part because they are tired of the long corrupt dictatorial rule of the CPP which has been installed by Hanoi since 1979. The only hope for the future of the country is to change the current government that has served Vietnamese interests at expense of the Khmers’. As Khmers, we are excited and grateful to all of our fellow Khmer brothers and sisters who have sacrificed their valuable time, energy, financial resources, and even risking their lives in order to save our motherland from Hanoi's hegemony and to bring true democracy to our nation.

      To reach their final goal of saving our nation from Hanoi's yoke and bringing the true democracy to our nation, they want to make sure that the opposition CNRP wins this election in dignity. On the long Election Day, our people were not only acting as voters, but courageously participating in many activities that have contributed to the ‘fairness’ of this election through detection of fraud and other irregularities. After having cast their ballots, most people did not go home; instead they stayed on to watch their ballots to make sure they had been counted correctly. Some people acted as election monitors by watching all unusual activities and recording all incidents via their mobile devices in order to unveil the truth to the outside world; they successfully prevented some Vietnamese nationals from voting in many polling stations and helped their fellow compatriots whose names had been purposely deleted by the NEC, to vote. Other people got angry with the polling station chief when they found out that their names had been deleted from the voting list as part of the systematic election fraud practised by the ruling party - the CPP.
    As many Vietnamese were allowed to vote freely by the NEC and the authorities whilst many Khmers had no name to vote on, this situation had turned into a boiling point for all Khmers. As the polling station chief refused to answer this question and made no effort to solve the problem for the people, the situation quickly turned into violence. Two military police vehicles were burned down by the angry protesters, and it took a while before the situation was brought under control. All these activities and incidents have clearly proven that Khmers no longer fear intimidation; Khmers have started to see who are their real enemies and who are their real friends; Khmers could not allow any one to cheat them anymore; Khmers started to wake up and to protect themselves; and eventually Khmers have bravely proved themselves as the true descendants of our hero King Jayavarman 7 who viewed the suffering of his people as his own.
  
    The provisional results of this election which indicate the CPP has won this election contest totally have not reflected the will of our people who have overwhelmingly demanded a change.  If this election had been held in a free and fair atmosphere without the systematic fraud set up by the CPP, the opposition party - the CNRP - would NOT have just lost by a narrow margin (about 200,000 votes) but would have instead won by a landslide. The rejection of the election results by the CNRP is the right and lawful means to do in order to protect the voices, the will, and the rights of the majority of the people who have courageously cast their ballots for change. As the battle for and over election results continue, all Khmers have learned from the great experience of this election that had never happened in our country before. The brave, active participation of the people in this election process has shown forth a great role model of the true descendants of our great ancestor Jayavarman 7, exhorting us to carry on in our fight for justice, true democracy and independence for our Khmer Nation.

0 comments:

Post a Comment

Thank you for your comments!

ឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមហ៊ុនតេឡេខំម្ញូណេត្សិន
សេវាកម្មទូរស័ព្ទផ្ទះផ្តល់ជួនតម្លៃពិសេសនិងអាចតេទៅកាន់80ប្រទេស ដោយគ្មានកំណត់⁣ ថែមទាំងលោកអ្នកអាចប្រើមិនគិតថ្លៃ បើលោកអ្នករកបានអតិថិជនដែលប្រើសេវាកម្មដូចគ្នាបាន៥នាក់សម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះ

សូមចុចតាមប្រទេសលោកអ្នករស់នៅ ដើម្បីពត៌មានបន្ថែមឬក៍ជាវ

សហរដ្ឋអាមេរិក
កាណាដា
អូស្រ្តាលី
បារាំង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូរ៉េខាងត្បូង
និងប្រទេសជាច្រើនទៀត