ចូលរួមជាមួយប្លុកKFM

ហ្វេសប៊ុកពត៌មានខ្មែរសិរី

VISITOR

Flag Counter

Total Pageviews

ព្រះពុទ្ធសាសនា

ព្រះមហា​បណ្ឌិត​ ហុក សាវណ្ណ​ 1 2
ព្រះតេជគុណ​ សាន សុជា 1 2

អានរឿងនិទាន

Powered by Blogger.
សួស្តីមិត្តអ្នកអាន⁣  សូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ណាល័យ KFM យើងខ្ញុំ!
Khmer books for free download (pdf fprmat)

Dhammapada (bilingual)

Good Question Good Answer by Ven S Dhammika

A Happy Married Life by Ven K Sri Dhammananda

The Purpose of Life by Ven K Sri Dhammananda

Why Buddhism (bilingual) by Ven K Sri Dhammananda

The Buddhist Way by Ven K Sri Dhammananda

Buddhist Ethics in Daily Life by Sayadaw Dhammapiya

-->

download pdf (25MB) here from http://www.budaedu.org

A brand new book:

Just Be Good by TY Lee


សៀវភៅទាក់ទងរឿងនយោបាយ

Books Online

American literature resources including author homepages and electronic texts.
Online fiction, nonfiction, verse, and reference books with search capabilities. Covers an extensive library of online books.
Lit2Go is a free online collection of stories and poems in Mp3 (audiobook) format.
More than 10,000 books online available free to the public.
This extensive collection of online texts includes books from many genres, time periods, and subjects.
Most of the items in this collection are the full texts of public domain books. The Project Gutenberg Philosophy is to make information, books and other materials available to the general public in forms a vast majority of the computers, programs and people can easily read, use, quote, and search.

   
Classical Chinese Texts
A collection of Classical Chinese Texts, as codified in the Song Dynasty. Texts have been provided in both Chinese and English.
Classical Literature
Classical Greek and Roman literature available in full text, including individual works by authors such as Aristotle and Homer, as well as expansive databases of classical literature.
Contemporary Fiction
Original works of creative writing.
Drama/Plays
Dramatic works available in full text, including not just Shakespeare, but also playwrights such as Shaw and Sophocles.
English Literature
Online collections of English Literature.
Legends and Myths
A collection of myths and fairy tales available online.
Poetry
Homer's epics, other classical poetry, and even cowboy and western poetry, all available online.

Resources in this category:

Alex: A Catalogue of Electronic Texts on the Internet
http://infomotions.com/alex/
"The Alex Catalogue of Electronic Texts is a collection of public domain documents from American and English literature as well as Western philosophy."
Bibliomania: Free Online Literature and Study Guides
http://www.bibliomania.com/
Free e-texts of world's greatest literature, including fiction, poetry, drama, and limited non-fiction and reference sources. Includes study guides for students and teachers and bulletin board for posting opinions and queries.
The Cranky Librarian
http://crankylibrarian.com/
Search for public domain books and art works online here, as well as searching by author and artist.
Digital Book Index
http://www.digitalbookindex.com/
Indexes over 140,000 fiction, non-fiction, and historical works and articles from commercial and non-commercial publishers, universities, and various private sites. Free registration is required, but you will not need to remember your username or password to use the site.
ebooks@ibiblio
http://www.ibiblio.org/index.html
"Home to one of the largest 'collections of collections' on the Internet, ibiblio.org is a conservancy of freely available information, including software, music, literature, art, history, science, politics, and cultural studies." There's a little of something for everyone here -- a good place to browse.
The Free Library
http://www.thefreelibrary.com/
Compiles an enormous amount of published material - journals, magazines, blog postings, and classic literary texts. Organized by subject, author, or title.
Google Books Search
http://books.google.com/
Find full text and/or bibliographic information using the world's best known search engine to search through one of the largest collaborative digitization projects ever. To find "Full Text Books" (which are likely to be older), select that option before doing a search.
International Children's Digital Library
http://en.childrenslibrary.org/
Read over 2600 kid's books online in 48 different languages! Here you can find books from over 45 different countries!
The Internet Archive: Text Archive
http://www.archive.org/texts/
Offers acess to digital-born and scanned print texts. It is a digital library that seeks to encourage new users to utilize its resources in new contexts.
Just Free Books
http://www.justfreebooks.info/
This is a custom search engine for finding ebooks and summaries of works in the public domain.
KnowledgeRush Book Directory
http://www.knowledgerush.com/
Large directory of popular literary works and historical documents available on the Web. Includes biographies of some authors and can be browsed by author, genre, or title.
LibriVox
http://librivox.org/
LibriVox is site designed to facilitate the sharing of audio books. It works like this; users select a chapter of a literary work that is out of copyright and in the public domain and record themselves reading it. Then the audio file is uploaded to the site and available for download. LibriVox supports works in multiple languages from around the world.
Lit2Go
http://http//etc.usf.edu/lit2go/
A free online collection of stories and poems in Mp3 (audiobook) format. Browse by author, title, or search the database by author, title, or reading level. Many selections can be downloaded directly into iTunes or your Mp3 player. You can also read the stories online.
The Online Books Page
http://digital.library.upenn.edu/books/
The Online Books Page was started in 1993 and remains an easily navigable central access point for online texts in the public domain. Search for books and articles by author, title, or subject. Also provides guidelines and contact information for reader suggestions for new resources to add.
Other Women's Voices: Translations of women's writing before 1700
http://home.infionline.net/~ddisse/
This website compliles translations of over 125 women writers, "women who produced a substantial amount of work before 1700." Each entry contains background on the author and that particular work, useful secondary sources and Internet sites. The site also offers information on how to obtain translations of these writings.
PinkMonkey
http://www.pinkmonkey.com/
Pink Monkey is a study resource targeted for junior high, high school and college students. It offers a library of free online literature summaries with a number of study guides and book notes.
Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Index of over ten thousand electronic texts ("eBooks") available free on the web. Project Gutenberg is the Internet's oldest -- and one of the largest -- provider of free electronic books.
PublicLiterature.Org – Read Books Online
http://publicliterature.org/2007/08/11/online_books/
Check out free full text and audio classic works from Public Literature.org. News and information is posted for readers and aspiring writers. The site features works by Jane Austen, Leo Tolstoy, Charles Dickens, Herman Melville, Leonardo da Vinci and many more.
Romantic Circles
http://www.rc.umd.edu/
Scholarly, peer-reviewed website focusing on Romanticism in literature and culture. Includes a blog, links to electronic texts, and links to other scholarly resources.
Short Stories at east of the web
http://www.short-stories.co.uk/
A growing collection of classic and newly-written short stories made available on the Web. Stories are organized by theme: fiction, romance, crime, sci-fi & fantasy, humor, horror, hyperfiction, children's, and non-fiction. Includes works by many famous authors.
Technotopia: Virtual Book Reader
http://www.technotopia.com/books/
This online book site presents classic titles in a paged format, with a more familiar layout and the ability to bookmark and return to at a later date. Currently offered on the Technotopia web site are: A Christmas Carol by Charles Dickens, A Tale of Two Cities by Charles Dickens, Dracula by Bram Stoker, Pride and Prejudice by Jane Austen, Secret Adversary by Agatha Christie, Sense and Sensibility by Jane Austen, War and Peace by Leo Tolstoy, The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain, and The War of the Worlds by H. G. Wells.
Treasures from the Saxon State Library
http://www.loc.gov/exhibits/dres/dresintr.html
In English. The Library of Congress hosts this site that includes short narrative histories interspersed with scans of materials such as letters, paintings, and books. The histories begin around medieval times and end around 1875.
Turning the Pages on the web
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
The British Library has digitized important historical works, such as Lindisfarne Gospels, Da Vinci's notebook, Sherborne Missal among others. User can "turn the pages of rare books or manuscripts in a highly realistic way. They can zoom in on the high-quality digitized images and read or listen to notes explaining the significance of each page." Requires Adobe Shockwave.
University of Virginia Library's Etext Center
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/
Search the University of Virginia's collection of more than 2,100 ebooks, "including classic British and American fiction, major authors, children's literature, American history, Shakespeare, African-American documents, the Bible, and much more." Download for Microsoft Reader, Palm, or you can read on the web.
World Wide School
http://www.worldwideschool.org/
World Wide School is "dedicated to the collection, preservation and presentation of educational material." The site has two parts. The first part, the library contains over 2,000 online texts organized by subject, author, and title. The second part is all different cooking recipes. 
ឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមហ៊ុនតេឡេខំម្ញូណេត្សិន
សេវាកម្មទូរស័ព្ទផ្ទះផ្តល់ជួនតម្លៃពិសេសនិងអាចតេទៅកាន់80ប្រទេស ដោយគ្មានកំណត់⁣ ថែមទាំងលោកអ្នកអាចប្រើមិនគិតថ្លៃ បើលោកអ្នករកបានអតិថិជនដែលប្រើសេវាកម្មដូចគ្នាបាន៥នាក់សម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះ

សូមចុចតាមប្រទេសលោកអ្នករស់នៅ ដើម្បីពត៌មានបន្ថែមឬក៍ជាវ

សហរដ្ឋអាមេរិក
កាណាដា
អូស្រ្តាលី
បារាំង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូរ៉េខាងត្បូង
និងប្រទេសជាច្រើនទៀត